Се одржа работилница за зголемување на вработеноста и локалниот економски развој на општина Струмица

Во организација на Локалниот економско социјален совет и Одделението за локален економски развој на општина Струмица, а во соработка со АВРМ – Центар за вработување Струмица во малата сала на домот на АРМ, денеска, се одржа презентација на подобри локални и активни политики за вработување до повеќе нови вработувања. Темите на дискусијата се фокусираа на актуелната состојба на локалниот пазар на труд со посебен акцент на создавање на продуктивни врски на бизнис и невладиниот сектор со невработени млади лица, а преку можноста во подобрување на имплементацијата на локални и активни политики за вработување. Целта на работилницата беше зголемување на вработеноста и локалниот економски развој на општина Струмица.