Советот на општина Струмица денеска го усвои буџетот на Општината за 2018 година