Фирмата „Пакомак“ донираше контејнери во основните и средните училишта

Во основните и средните училишта во општина Струмица денеска беа поставени пластични контејнери, донација од фирмата „Пакомак“ одговорна за отпад од пакување, а со која Општината има соработка. Донирани се вкупно 20 контејнери, од кои 10 за хартија и 10 за пластика и лименки. Целта на поставувањето на овие контејнери е создавање на навики на младата популација за искористување на секундарните суровини.