Здружението за заштита на птиците грабливки го завршува проектот поддржан од општина Струмица

Здружението за заштита на птиците грабливки и природни реткости „Балд Еагле – Халиаеетус Леуцоцепхалус“ од Струмица ја реализира последната проектна активност за 2015 година финансиски поддржана од општина Струмица преку Програмата G1 за поддршка на локалниот економски развој.-Во рамките на оваа проектна активност вршевме едукација на децата во основните училишта за заштитата на птиците грабливки со цел спречување на предрасудите уште од мали нозе. Децата имаа можност да видат сокол во живо. За овој добиен грант изразуваме благодарност до општина Струмица, одделението за локален економски развој и градоначалникот Зоран Заев, рече Доне Тодоров претседател на Собранието на здружението „Балд Еагле – Халиаеетус Леуцоцепхалус“.