Ќе се промовира физибилити студијата за панорамска трамвајска линија „Цареви Кули“

Презентацијата ќе се одржи на 27.08.2014 година (среда) со почеток во 11:00 часот во малата сала на Домот на АРМ во Струмица.Физибилити студијата е подготвена од проектантски тим од Градежен Факултет при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј‘‘ во Скопје.Општина Струмица ве поканува на Промоција на Физибилити студијата за изградба на Панорамската трамвајска линија ,,Цареви Кули‘‘, како дел од Проектот ,,Грантова шема за поддршка на Југоисточен плански регион‘‘ финансиски поддржан од Програмата за регионален економски развој на ГИЗ-РЕД, а во имплементација на Центарот за развој на Југоисточен плански регион и Општина Струмица која е партнер во реализација на проектот.