Цветните површини во градот се обновуваат со летни цвеќиња

Вработените во единицата „Зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“, деновиве, започнаа со обновување на цветните површини во градот. Замената на зимското со летно цвеќе започна на булеварите „Гоце Делчев“ и „Маршал Тито“, а ќе продолжи на сите цветни површини. Според Ленче Гудева, раководител на единицата „Зеленило“ ќе бидат засадени околу десет илјади видови летни цвеќиња во разни бои кои на градот ќе му дадат посебна убавина во летниот период.