Заврши тампонирањето на полските патишта и улиците во населените места

Денеска во населеното место Рич беа тампонирани две улици. Со тоа заврши планираното тампонирање на полски патишта и улици во населените места кое се реализираше на барање на граѓаните на општина Струмица. Со оваа активност беа опфатени вкупно 18 населени места во кои тампонираните улици и патишта им го подобрија животот на жителите во нив.