Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ води континуирана грижа за чистота во градот

Покрај редовното метење и собирање отпад, во овој летен период, а во соработка со Територијалната професионална противпожарна единица, во раните утрински часови се врши и миење на булеварите и улиците во централното градско подрачје.