Обновени се „легнатите полицајци“ на две локации во градот

Пред почетокот на новата учебна година, на две локации во градот се изврши обновување на вештачките издадености на коловозот, популарно наречени „легнати полицајци“. Вакво обновување е извршено на улицата „Моша Пијаде“ пред основното општинско училиште „Сандо Масев“ и пред средното општинско училиште „Јане Сандански“ и на улицата „Маршал Тито“ пред средното општинско училиште „Никола Карев“. Целта на обновувањето е зголемување на безбедноста на учениците од овие училишта.