Одлука за избор на кандидати по објавен интерен оглас за унапредување на административни службеници во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

Целосната содржина на одлуката може да ја видите на следниот линк.