На иницијатива на градоначалникот Костадинов еднократна помош за првачињата во новата учебна 2024/2025 година

На иницијатива на градоначалникот Костадинов еднократна помош за првачињата во новата учебна 2024/2025 година

На иницијатива на градоначалникот Костадин Костадинов и во новата учебна 2024/2025 година ќе биде доделена еднократна парична помош на семејства со првачиња запишани за прв пат во основните училишта во општина Струмица во износ од 2.000 денари.

Во прилог линк од Изјава за давање согласност за користење на лични податоци

Во прилог линк од Барање

Во прилог линк од Одлука