Буџет на општина Струмица за 2021 година

Буџет на општина Струмица за 2021 година – линк.