Буџет на општина Струмица за 2022 година

Буџет на општина Струмица за 2022 година – ЛИНК