Буџет на општина Струмица за 2023 година

Буџет на општина Струмица за 2023 година – линк.