Деловник на советот на општина Струмица и одлука за дополнување

Деловник на советот на општина Струмица од 16.03.2006 – ЛИНК

Одлука за дополнување на Деловникот на советот на Општина Струмица од 02.07.2007 – ЛИНК