Денеска се асфалтираше улицата „Киро Абрашев“

Денеска се асфалтираше улицата „Киро Абрашев“

По улицата „Ценка Павлова“, денеска, втор слој асфалт се стави на улицата „Киро Абрашев“, на потегот од улицата „Браќа Минкови“ до улицата „Ѓорѓи Василев“.
Покрај овие две, во наредните денови, нов асфалтен слој ќе има и на уште 6 улици во градот:

1.Улицата „Браќа Минкови“- потег од улицата „Младинска“ до улицата „Ката Поцкова“
2.Улицата „Тодор Циповски Мерџан“ – цела
3.Улицата „Коста Бозов“- потег од улицата „Жртви на фашизам“ до улицата „Браќа Миладинови“
4.Улицата „Сава Ковачевиќ“- потег од улицата „Ванчо Китанов“ до улицата „11 ти Октомври“
5.Улицата „Цветан Димов“- потег од булеварот „Ленинова“ до улицата „бр.4 – Парк“
6.Улицата „Братство Единство“- потег од улицата „Васил Сурчев“ до улицата „24 ти Октомври“
Додека се изведуваат градежните активности ќе има времен режим на сообраќај, ги замолуваме граѓаните за разбирање и поддршка.