Детален урбанистички план за блок 39 и 40

На следниов линк може да го превземете деталниот урбанистички план за блок 39 и 40 – линк