Дополнителен јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Конкурсот може да го видите на следниов линк.