ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 5, УЕ 1 НА ГРАД СТРУМИЦА

Во прилог линк од Предлог план – Дел од блок 5 – ЛИНК

Во прилог линк од соопштение за јавен повик ЛИНК