Записник за извршена административна селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈСП ,,Струмица-Транспорт” Струмица