Известување од штабот за заштита и спасување

По објавениот Јавен повик за определување на економски оператори – маркети кои ќе вршат достава на најнеопходни намирници согласно приоритетните барања на граѓаните за време на забраната за движење, а во согласност со задолжението од 36-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Штабот за заштита и спасување на општина Струмица ве известува дека за економски оператори – маркети кои ќе вршат достава на најнеопходни намирници во деновите 24.05 ( Недела) и 25.05.2020 ( Понеделник), на територијата на општина Струмица ги определи :

1.Вел Пал Маркет ДООЕЛ
2. Веле Маркет с. Просениково
3. ДПТУ Аграр Компани ДООЕЛ
4. ДПТУ Алма Илиеви Трејд
5. ДПТУ Бона Комерц с. Нова Маала
6. ДПТУ Иљфан Пром с. Банско
7. ДПТУ Корај Авџи ДООЕЛ
8. ДПТУ Мини Маркет Александар
9. ДПТУ Росфил ДООЕЛ с. Добрејци
10. ДПТУ Тобако Масин ДООЕЛ Струмица
11. ДТУ Атоли с. Просениково
12. ДТУ Дарда 92 с. Банско
13. ДТУ Струма Пром Плус с. Муртино
14. ДООЕЛ Лаки 2000
15. Ри-за с. Просениково
16. СИВ Мидо КД ДООЕЛ с. Просениково
17. ТП Геле Дооел Струмица
18. Тп Томи Трејд-Т с. Водоча

Со почит,

Општински штаб за заштита и спасување при општина Струмица