Известување до граѓаните и засегнатите страни за проект…

Информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува  реконструкција/адаптација на Дневен Центар за стари лица и Центар за помош во домашни услови и  ставање на увид  на документот од јавен интерес – „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА)” во Општина Струмица, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ)

Целосното известување може да го погледнете на следниов – ЛИНК

Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) – ЛИНК