Проект за подобрување на социјални услуги – Втор повик

Целосната содржина од проектот може да ја видите на следниов – линк.