Одлука за организирање на повторена јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на повторена јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12 УЕ 2, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12 УЕ 2, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12 УЕ 2, Општина Струмица… – ЛИНК