Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица, со површина од 14,871м2. кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м2. кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица, со површина од 81,937м2. кој граничи… – ЛИНК