Одлука за субвенционирање и поддршка на енергетско ефикасни фасади

Одлуката се однесува на субвенционирање и поддршка на заедници на сопственици или овластени Управители на станбени објекти за колективно домување по Програмата РА од буџетот на Општина Струмица за 2019 година- заштита на животната средина – наменети за инвестиции во енергетски ефикасни фасади на станбени објекти за колективно домување. Целата содржина на одлуката може да ја видите на следниов линк.