Јавна објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Јавна објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач во МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

 

03.12.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

05.12.2019 година (четврток) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.