Одлука, решение и соопштение за организирање на повторена јавна анкета и презентација

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 30, УЕ 7, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 30, УЕ 7, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 30, УЕ 7, Општина Струмица… – ЛИНК