Одлука, решение и соопштение за организирање на јавна анкета и презентација

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на изменување и дополнување на ДУП за дел од Блок број 38 – ЛИНК

Решение за организирање јавна анкета и јавна презентација на изменување и дополнување на ДУП за дел од Блок број 38 – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на изменување и дополнување на ДУП за дел од Блок број 38 – ЛИНК