Одлуки за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштенија

Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација по нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација по нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ2, Општина Струмица… – ЛИНК

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ2 во Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ2 во Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, УЕ2 во Општина Струмица… – ЛИНК