Планска програма за изработка на урбанистички план за село Баница

Планската програма за изработка на урбанистички план за село Баница може да ја видите на следниов линк.