Решени 710 проблеми на граѓаните преку „Систем 48“ во минатата година

Решени 710 проблеми на граѓаните преку „Систем 48“ во минатата година

Преку општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ во изминатата 2022 година биле решени 710 проблеми од вкупно пријавените 765 од страна на граѓаните. За останатите 55 е потребно повеќе време и истите се проследени до надлежните служби и се во процес на решавање. Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ се од областа на уличното осветлување 601, собирање смет 69, водовод и канализација 46, паркови и зеленило 40, општински инспекциски служби 1 и 8 за улици, патишта и тротоари. Целта на општинскиот сервис „Систем 48“ е зголемување на транспарентноста на јавно достапните услуги кои ги нуди општина Струмица, подобрување на нивниот квалитет и професионално решавање на пријавените проблеми. Од „Систем 48“ им благодарат на граѓаните за користењето на нивните услуги и истовремено апелираат да продолжат и понатаму да го користат бесплатниот телефонски број 0800 148 48 за пријавување на проблемите со коишто се соочуваат, а кои се во надлежност на Општината, општинските јавни претпријатија и институции.