Се тампонираше стариот пат од Габрово до Колешино

Се тампонираше стариот пат од Габрово до Колешино
Полските патишта во населените места имаат големо значење за жителите, особено во нашата Општина којашто е во најразвиениот земјоделски регион во државата.
Стариот пат од Габрово до Колешино им врши голема работа на жителите од двете населени места. Денеска тој се тампонираше во должина од 650 метри.