Се чистат дивите депонии на територијата на општина Струмица

Се чистат дивите депонии на територијата на општина Струмица

Денеска започна пролетното чистење на дивите депонии на територијата на општина Струмица и тоа од најголемата, на влезот во населеното место Банско. Бранко Георгиев, раководител на Секторот Комунална хигена при ЈПКД „Комуналец“ информираше дека во наредните два до три месеци, паралелно со чистењето на дивите депонии, ќе биде спроведено и генерално чистење на градот и населените места, како и собирање на кабаст и електронски отпад од домовите на граѓаните.

Во изминатата 2020 година исчистивме 27 диви депонии, сега, според последните информации од терен, има околу 21 дива депонија, истите депонии што беа исчистени во 2020 година, сега пак се повторуваат. Од денеска ЈПКД „Комуналец“ започнува со пролетното чистење на дивите депонии и денес се наоѓаме на влезот пред населеното место Банско и можам да кажам дека тука се наоѓа најголемата дива депонија на територијата на општина Струмица. Тука има градежен шут, комунален и растителен отпад и можам да кажам дека оваа депонија е ругло на ова туристичко место и затоа почнавме од оваа локација, а во следниот период продолжуваме во сите населени места. Паралелно со ова, во следните два до три месеци, ЈПКД „Комуналец“ направи агенда за генерално чистење на населените места и градот. Покрај одржувањето на јавната комунална хигиена, ќе спроведеме и акција за собирање на кабаст и електронски отпад од домовите на граѓаните, за што граѓаните од градот и населените места навремено ќе бидат информирани за времето и локацијата на којашто ќе се собира таквиот отпад, изјави Георгиев.