Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 15.21, од ДУП за урбан блок 15

Се организира јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 15.21, од ДУП за урбан блок 15 на град Струмица, општина Струмица.

Целосното соопштение може да го видите на следниов ЛИНК.

Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 15.21, од ДУП за урбан блок 15 – ЛИНК.