Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА :

10.08.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 24.08.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

 Комисија за спроведување на

постапка и програма за полагање на испитот

 за добивање на сертификат за авто – такси возач