Урбанистички проект за парцелација на КП БР.1181 и КП БР.1183,од ДУП Блок БР.18, КО Струмица, Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.