Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште општина Струмица за ГП 23.11, согласно ДУП за Блок 23 и дел од Блок 24, Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.