Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.25; ГП 1.26 и ГП 1.27 од ДУП блок 19, УЕ2 Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК