Урбанистички проект со план за парцелација на градежни парцели од ДУП за град Струмица, блок број 20, Општина Струмица

Урбанистички проект со план за парцелација на градежни парцели од ДУП за град Струмица, блок број 20, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК