Урбанистички проект со план за парцелација на ГП бр.10, ГП бр.11 и ГП бр.12, Просенички пат, Општина Струмица

Целосниот урбанистички проект може да ја видите на следниов – линк.