Урбанистички Проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 25-38 Блок 25 УЕ 9 во Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк