УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП бр.10, ГП бр.11 и ГП бр.12, СОГЛАСНО ДУП ЗА ЗОНА ЗА СЕРВИСИ И СКЛАДОВИ-ПРОСЕНИЧКИ ПАТ

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк