Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 59.18. II кон ГП 58.18. II, ГП 57.18. II, ГП 61.18. II и ГП 60.18. II, дел од ДУП за УБ18 во Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк