Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите помеѓу ГП бр. 14-68 и ГП бр. 14-65 дел од УБ 14

Целата содржина на урбанистичкиот проект со план за парцелација може да го видите на следниов ЛИНК.