Јавен оглас број 06/2023 за прием на неопределено време во општинската администрација на општина Струмица на овластени службени лица од областа на безбедноста во ТППЕ Струмица

Целосната содржина на јавниот оглас може да ја видите на следниов- линк

Пријава за вработување на неопределено работно време на овластени службени лица од областа на безбедноста во ТППЕ Струмица- линк