Јавен повик за дооформување на средно образование за возрасни лица Роми

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – линк.

Пријава за дооформување на средно образование – линк.

Изјава за учествувам во комплетирање на средно образование – линк.