Јавен повик за избор на членови на Управен одбор на ЈПЕД ,,Струмица-Гас”

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – линк.

Образец за пријавување на јавниот повик – линк.