Јавен повик за прибирање на понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка

Јавен повик за прибирање на понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК