Јавен повик за распределба и доделување на општински простории – времено користење

За повеќе информации на следните линкови се достапни јавниот повик и образец пријава:

  1. Јавен повик за распределба и доделување на општински простории – линк
  2. Пријава – линк – .pdf
  3. Пријава – линк – .doc